Podmínky používání aplikace

Autorství

Veškeré materiály použité k tvorbě her podléhají licenci Creative Commons. Použitím vlastních materiálů dochází k souhlasu k jejich převedení pod tuto licenci. Autor nenese zodpovědnost za použití materiálů podléhajících autorskému právu, či chráněných jinou licencí.

Zodpovědnost

Autor aplikace nenese zodpovědnost za jakoukoli škodu, která by mohla používáním aplikace vzniknout. Zároveň také upozorňuje, že tvorba her pomocí aplikace podléhá autorskému právu. Zejména pak využívání fotografií, zvuků a videí.

Použití

Aplikace může v průběhu času procházet změnami. V rámci změn může dojít ke smazání vytvořeného obsahu, nebo jeho úplného, či částečného znefunkčnění