#8 Poznáš jev?

Odpověz na položené otázky. Nepotřebné bloky vlož na zelenou plochu.

Prohlédni si video a odpověz na otázky

Jev

Polokoule

Latinské pojmenování

Zelená barva

Výška

Vlnová délka

Červená barva

Koš

polární záře

severní i jižní

severní

jižní

aurora borealis

aurora australis

aurora polaris

polar lights

duha

boční slunce

parhelický oblouk

557,7 nm

630 nm

555 nm

440 Hz

880 Hz

90–150 km

150–400 km

90–400 km

magnetické čáry

elektrony