#3 Slepá mapa ČR

Praha

Brno

Ostrava

Hra je chráněna heslem. Pokud heslo neznáte, změny nebude možné uložit.