Informace o aplikaci

Proč tato aplikace vznikla

V rámci studia Pedagogické fakulty na Ostravské univerzitě jsem se setkal s velkým množstvím výukového softwaru. V neposlední řadě s programem Kartičky.

Jednalo se o instalovatelnou aplikaci, která však v dnešní době není k využití ve výuce vhodná. Důvodů je mnoho, ale hlavně fakt, že je potřeba program nainstalovat na každý jednotlivý počítač.

Dále je potřeba na jednotlivé počítače nějakým způsobem distribuovat vytvořený obsah. Ač je to práce nenáročná, zabere velké množství času.

Proto vznikla tato aplikace. Při její tvorbě jsem se nechal inspirovat zmíněným programem, ale pokusil jsem se nabídnout pohodlnější rozhraní a větší funkčnost.

Zodpovědnost

Autor aplikace nenese zodpovědnost za jakoukoli škodu, která by mohla používáním aplikace vzniknout. Zároveň také upozorňuje, že tvorba her pomocí aplikace podléhá autorskému právu. Zejména pak využívání fotografií, zvuků a videí.